top of page

תחקיר המשלוחים החיים ממדינות אירופה בדרכם לנמלים בישראל

תחקיר בינלאומי חושף תמונות קשות לצפייה ממסע הסבל שעוברים עגלים ממזרח אירופה עד לנמלים בישראל במשלוחים החיים, כשהם דחוסים בצפיפות וספוגים בהפרשות, ללא גישה למים או לאוורור.

 

ביולי 2019 ערכנו תחקיר בילאומי עם יחד עם האירגון הגרמני שויצרי AWF-TSB. תחקיר זה חושף את המסע הקשה שעוברים העגלים בדרכם ממדינות אירופה לישראל.

פעילי שני האירגונים תיעדו את העגלים מתחילת מסעם בליטא עד הגעתם לישראל דרך המשאיות 

 

bottom of page