במפטמות

תחנה אחת לפני השחיטה. לכאן מגיעים העגלים לפיטום על מנת לעלות במשקל כדי שיוכלו להפיק מכל אחד מהם כמה שיותר בשר. 
כך זה נראה. אחר כך מספרים לנו על כל ההיתרונות שבאכילת הגוף החולה והפצוע שלהם

דצמבר 2018 מפטמה בערבה
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
דצמבר 2018 מפטמה בערבה
23847239_1305053429598535_14052592004834
23800076_1305053409598537_35598788472995
23799980_1305053352931876_90813681604698
23794842_1305053349598543_19571959069029
23550056_1295940347176510_66188705580011
23511125_1295940537176491_38986178136451
23550332_1295940363843175_36528719285923
23511083_1295940373843174_70082115240280
23270225_1287891067981438_40811732533505
23509292_1295940383843173_61698663399310
23213374_1287891071314771_69273536852953
23157419_1287891197981425_49552554006870
23231433_1287890821314796_88654817475280
23215817_1287890817981463_12097004287001
23155130_1287890944648117_78436567335279
23120049_1287890941314784_61017862545822
23119967_1287890934648118_26537929939080
21105539_1218403154930230_33245431840077
21077587_1218402701596942_15647289144402
1/2