top of page

מחאות

בין שלל הפעילויות שלנו, ניתן למנות את המחאות.

המטרות של המחאות הן מגוונות ונעות בין לחץ דמוקרטי על מקבלי החלטות, מחאה על נושא מסוים, כגון חשיפה של התעללות קיצונית, או במטרה לידע את הציבור על אסון המשלוחים החיים.

המחאות אותן אנו עורכים הינן חוקיות ועומדות בכל דרישות המחוקק. 

בין המחאות ניתן למנות מחאה מול בית ראש הממשלה נתניהו,  מול שר החלקאות אורי אריאל, השתתפות בימים בינלאומיים נגד משלוחים חיים, מחאות מול שגרירויות של מדינות המוצא, מחאות מול יבואנים ועוד.

bottom of page