top of page

תומכים במאבק

במאבק לביטול המשלוחים החיים יש תומכים רבים בארץ ובעולם.
כ 80% מהציבור האוסטרלי ו 86% מהציבור הישראלי מתנגד למשלוחים.
60 רבנים טוענים שזו הפרת איסור צער בעלי חיים.

228 משפטנים טוענים כי מדובר בהפרה בוטה של החוק.
ומה איתכם.ן?

bottom of page