top of page

תאונות

המסלול שעוברים בעלי החיים בדרך לבית המטבחים ארוך מאוד. הם מועמסים במשאיות כדי להגיע לנמלים באוסטרליה ומדינות רבות באירופה. מישם הם מועמסים לאוניות שיקחו אותם לישראל, בהגעתםהם שוב מועמסים למשאיות שלוקחות אותם להסגרים ואז למפטמות ובסוף לבית המטבחים. כל כך הרבה זמן הם בדרכים ולא פעם יש תאונות ותקלות. רבים מבעלי החיים המיובאים מחו"ל נפצעים ואף מתים במהלך ההובלה

התהפכות משאית עגלים קדש ברנע 30.9.20
press to zoom
התהפכות משאית עגלים קדש ברנע 30.9.20
press to zoom
התהפכות משאית עגלים קדש ברנע 30.9.20
press to zoom
התהפכות משאית עגלים קדש ברנע 30.9.20
press to zoom
התהפכות משאית בכביש הערבה 9.8.16
press to zoom
התהפכות משאית בכביש הערבה 9.8.16
press to zoom
התהפכות משאית בכביש הערבה 9.8.16
press to zoom
1/1
bottom of page