top of page
מה הם משלוחים חיים?

"משלוחים חיים" הוא שמה המקובל של פרקטיקה אכזרית, שבה בעלי חיים המיועדים למאכל נשלחים חיים באניות ובמטוסים ממדינות רחוקות להישחט בישראל.
במהלך המסעות, שעלולים להימשך אף שבועות ארוכים בים, בעלי החיים – טלאים ועגלים לרוב– שרויים בצפיפות וחשופים לאלימות רבה,למחלות ואף למוות.
בנוסף לפגיעה הקשה בבעלי החיים עצמם, המשלוחים החיים מהווים סכנה בריאותית לבני אדם לבעלי החיים בישראל ולסביבה, כפי שעולה מדו"חות רבים בישראל ובשאר העולם. 

פגיעה קשה וישירה בקרבנות המשלוחים החיים עצמם
1. הכאת בעלי חיים תוך כדי הפריקה: מאחר ובעלי החיים המגיעים במשלוחים הם צעירים, מבולבלים ומותשים מן המסע, נוהגים העובדים להכותם על מנת להאיץ בהם לעבור בין התחנות בדרך (מהאנייה למשאית, מהמשאית להסגר וכו'). מתוך תיעודים שנעשו על ידינו בשלוש השנים האחרונות עולה כי כמעט בכל מפגש בין העובדים לבעלי החיים ננקטת אלימות כלפי בעלי החיים, אם בעזרת ידיים ורגליים ואם בעזרת אלות ברזל, דוקרנים שבירת איברי גוף מכוונת ושוקרים חשמליים.
2. תמותה במהלך המשלוחים החיים ומיד לאחריהם: מאז הווסדינו הגיעו אלינו תיעודים רבים של גופות עגלים וטלאים בים התיכון ובחופיו אשר הושלכו מאניות המשלוחים החיים. כמו כן בביקורינו התכופים בהסגרים אליהם אמורים להיות מובלים בעלי החיים עם הגיעם לארץ ובמפטמות אליהן מגיעים בעלי החיים לאחר תקופת ההסגר, מתועדות גופות של עגלים וטלאים באופן תדיר. מדו"חות שאולץ משרד החקלאות לפרסם, עולה כי מדובר במאות רבות בכל שנה, ועדיין המספרים המפורסמים הינם נמוכים מהתמותה בפועל, כפי שידוע לנו בוודאות.

עם הגיען לישראל מועברים בעלי החיים לתחנות הסגר למטרת תצפית מחלות למשך שמונה ימים.
בביקורים שערכנו בתחנות ההסגר, עולה שוב ושוב כי בעלי חיים המתים בהסגרים מוחזקים בתנאים שאינם מאפשרים נתיחה אחרי המוות ומכאן שתצפית המחלות הינה עקרה, חסרת תועלת ולמעשה הינה חותמת גומי.
ההשלכות הסביבתיות והכלכליות של תחנות ההסגר 
1. בעלי חיים נלווים: יש עדויות של תושבים הגרים בקרבת ההסגרים על כמות גדולה מהרגיל של זבובים, יתושים, עכברים, חולדות, יונים ועוד.
2. מפגעי ריח: הימצאות עשרות אלפי עגלים וטלאים בתחנת ההסגר לאחר התבוססות בצרכיהם במהלך המסע באנייה, אשר כאמור עלול להמשך אף שבועות ארוכים, מהווה מפגע ריח קשה ביותר באזורים הסמוכים להסרים, ואף עלול להגיע למרחק של קילומטרים.
3. שפכים: העמסה של מאות אלפי בני בקר ובני צאן מדי שנה על המערכת האקולגית של ישראל פוגעת במערכת זו בשל ייצור צרכים בכמויות אדירות וחלחול שתן למי התהום.
סכנות בריאותיות במשלוחים החיים
1. וטרינרית אוסטרלית אשר ליוותה עשרות רבות של משלוחים חיים, שבה ומתריעה על הסכנות הבריאותיות במשלוחים החיים. בסדרת מאמרים מתריעה הדוקטור לין סימפסון ממחלות זואונטיות, מחלות המועברות מבעלי חיים לבני אדם, וכן מהסכנות כלפי בעלי החיים בישראל.עם הבאת מאות אלפי נושאי מחלות פוטנציאלים לגבולות ישראל, עולה רמת הסיכון לאזרחים ובעלי החיים בישראל עד רמת האנתרקס.
2. הואיל ומטרת ההסגרים היא לשמש תצפית מחלות, מתקשים היבואנים, ובצדק, למצוא מקום לתחנות הסגר חדשות, וזאת בשל התנגדויות התושבים והרשויות. די אם נזכיר את הסגר רמלה שנסגר בעקבות עתירת העירייה לבג"צ, הסגר כפר דניאל שהובא לפתחו של בג"צ לאחר ניסיון מחטף והסגרים שאמורים היו לקום בחוף הכרמל ובעין יהב אשר לקחנו חלק פעיל באזהרת התושבים על הסכנות בפתיחת הסגר בסמוך למקום מגוריהם.
3. בין ההסגרים שכן פועלים היום, חשוב לציין כי 3 מתוך 7 הסגרים שוכנים בתוך ישובים או בסמיכות רבה לאזרחים, שספק אם יודעים את הסיכון הרב שבנושא.
4. 7 מתוך שמונת ההסגרים הינם בבעלות פרטית, חלקם בבעלות היבואנים עצמם. מרגע שהתריה המדינה ליבואנים לנהל לעצמם את ההסגרים, היא למעשה הפריטה והפקירה את בריאות הציבור בכך שנתנה לחתול לשמור על השמנת. הסכנות הפוטנציאליות בכך שאין למעשה פיקוח על מאות אלפי בעלי החיים המגיעים לישראל מדי שנה הינן הרות אסון ומושיבות את כולנו על חבית חומר נפץ.
לאחר ימי ההסגר יועברו רוב בעלי החיים למפטמות לצורך העלאת משקל לפני שחיטתם. תיעודים שערכנו במפטמות מראים שוב ושוב הזנחה פושעת של בעלי החיים אשר מתבוססים בצואה עמוקה ביותר, סובלים מפצעות חמורות, ממחסור במים ובצל.
כל תחנה במשלוחים החיים היא פשע מוסרי.
 חייבים לעצור את המשלוחים החיים
 


לקריאה נוספת

המשלוחים החיים אינם הפרקטיקה האכזרית היחידה בתעשיית המזון מן החיי
גם תעשיות הביצים והחלב כרוכות בסבל בלתי נתפס ובהתעללות קשה.
ניתן לקרוא עוד בנושא בטבעוניוז ובאתר העמותה שלנו חופש לבעלי החיים
bottom of page