top of page

מיצגים

מיצגים הם שמם הכולל של פעילויות אותן אנחנו עורכים במרחב הציבורי, במטרה להנכיח את המשלוחים החיים.

אנחנו בישראל נגד משלוחים חיים, משתדלים מאד לשמור על קו רענן, חדשני ומקורי של מיצגים, כאשר המטרה היא לגייס את הציבור ולהעביר לו את המשלוחים החיים בשלל המחזות.

המיצגים שלנו נעים בין מיצגים שקטים, כגון מיצג הזיכרון או מיצג הטאבלים, לבין מיצגים רועשים יותר, כגון תהלוכת העגלים.

חשוב לנו להציג את המיצג במקומות הומי אדם, על מנת ליצור שיח ציבורי.

לצפיה בגלריית המיצגים

bottom of page