top of page

הסבל של העגלים במשלוחים החיים

"המשלוחים החיים" הוא שמם המקובל של הובלת בעלי חיים בחיים למרחקים ארוכים למטרות פיטום ושחיטה. על אף כי עיקר התעבורה מתבצעת באניות ואף מטוסים, חלקים גדולים של המסעות מתבצעים במשאיות, ובכך ניגע בהמשך.

 

פרות הינן חיות עדריות ביותר אשר על פי מחקר של משרד החקלאות הישראלי יכולות לזהות ולזכור 70 חברי עדר. בכל עדר ישנה הירארכיה קבועה וברורה (למצוא קישור) וכל פרט בו יודע את מיקומו. כאשר נמכרים בעלי חיים עם תחילת המסע, הם למעשה מתחילים במסכת סבל רגשית קשה, לצד הסבל הפיסי. העגלים הצעירים, חווים הפרדה קשה מהאם וכן מעגלים נוספים איתם יצאו קשרי חברות. האם אשר איבדה את העגל צפויה לחוות פרידה כזו כל כמה חודשים, עד אשר תמכר גם היא לתעשייה.
 

כאשר יוצאים העגלים ממשקי המוצא באוסטרליה או אחת ממדינות אירופה, הם ימצאו את עצמם שוב ושוב, במעברים מהמכלאות השונות למשאיות וחוזר חלילה, חווים קבוצות חברתיות חדשות, בהם יצטרכו להלחם על מקומם החברתי, עם עשרות ומאות עגלים כמותם, אשר בשלב זה כבר נמצאים בשלב מתקדם של עקה. במהלך המסע הראשוני, במשאיות, מועמסים העגלים בצפיפות גבוהה למטרות חיסכון וכן על מנת לייצב זה את זה במהלך הנסיעה. הנסיעות ממשקי היעד לכיוון נמלי המוצא עלולים לקחת שעות רבות ואף ימים. לעיתים, אך לא תמיד, יקבלו בעלי החיים אוכל ושתייה במשורה, אך בשל הצפיפות הגבוהה במשאית לא כולם יוכלו להגיע אליהם, וכך יעברו מסעות של ימים ללא אוכל ומים. הרעב והצמא הממושכים גורמים למתחים בין העגלים הצעירים אשר עלולים להתפתח לריבים.

בשלב זה יועברו העגלים מעשרות ואף ממאות משקים שונים לתחנות מעבר אשר משמשות כמעין הסגרים, טרם עלייתם לאניות. גם בנקודה זו יצטרכו במספר ימים מועט לבסס את מעמדם החברתי. לכל אורך הזמן בהם לכודים העגלים במשאיות, הם חשופים לפגעי מזג האויר. המסעות מתבצעים בכל מזג אויר, אם זה בחורפים הקפואים של אירופה ואם זה בימי הקיץ הלוהטים של אוסטרליה.

 

עם המעבר לאניה, השלב בו לרוב ישהו את פרק הזמן הארוך ביותר במסעם, לצד מארג חברתי חדש לו יצטרכו להתרגל, מואבסים העגלים במי ים מותפלים ובכמויות מזון נמוכות, המספקות רק 70% מהתצרוכת היומית. גם באניות קיימת צפיפות רבה ומחישובים שערכנו בעבר וכן מדו"חות רשמיים עולה כי במסעות רבים מוקצים לעגלים בממוצע רק 100ס"מ רבועים. בשל הצפיפות הקשה, נאלצים העגלים להתבוסס בצרכיהם ובצרכי חבריהם לאורך כל המסע. בנוסף מתקשים העגלים להגיע למזון והמים בתנאים אלו.

במהלך המסעות קיימת תמותה של עשרות אלפי בעלי חיים מדי שנה, וזאת ללא נתוני התמותה בהסגרים, אשר גם בהם קיימת תמותה גבוהה. כאשר מועברים העגלים הצעירים בין הנקודות השונות, לא פעם הם נוהגים לעצור ולסרב לעבור אל הנקודה הלא מוכרת אליה מצפים מהם לעבור. הפועלים אשר עובדים במטרה להעביר אותם במהירות הגבוהה ביותר, מפעילים אלימות קשה, החל במכות בעזרת הידיים, בעיטות ודקירות, וכלה בשוקרים חשמליים ושבירת עיברי גוף מכוונת. הנדבך האחרון של הסבל, בו טרם נגענו, מתייחס רק לעגלים המגיעים מאוסטרליה. בשל מיקומה של אוסטרליה בחלקו הדרומי של כדור הארץ, הפוכות עונות השנה בין אוסטרליה, מיצואניות המשלוחים החיים הגדולות בעולם, לבין ארצות המזרח התיכון, ועגלים היוצאים מהחורף האוסטרלי הקר מגיעים לקיץ המזרח תיכוני הלוהט כאשר גופם עוטה פרווה חורף עבה ומחממת.

bottom of page